For every 3 months you have to restart the server for new SSL certification.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 1 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (3 Oy)