Where can i get my mediacp listen links 

 

Login to Your controlpanel

go to widget and links

mediacp listen link

 

Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)